Novice

Poziv k sodelovanju

Poziv k sodelovanju

17.11.2016

Na spletni strani Mestne občine Velenje so objavili poziv za sodelovanje občanov pri pripravi aktov Sveta Mestne občine Velenje

Sprejet Pravilnik o sofinanciranju socialnovarstvenih programov

Sprejet Pravilnik o sofinanciranju socialnovarstvenih programov

14.11.2016

CNVOS je objavil, da je bil pretekli teden objavljen Pravilnik o sofinanciranju socialnovarstvenih programov. Pravilnik je uredil predvsem področja javnih razpisov za socialnovarstvene programe, pogoje za njihovo financiranje in njihove spremembe med samim izvajanjem.

Javno financiranje programov v nevladnih organizacijah na lokalni ravn

Javno financiranje programov v nevladnih organizacijah na lokalni ravn

27.10.2016

Skupnost občin Slovenije in CNVOS - Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij vabita v četrtek, 27. 10. 2016 v hotel MONS v Ljubljani na konferenco JAVNO FINANCIRANJE PROGRAMOV NEVLADNIH ORGANIZACIJ NA LOKALNI RAVNI.

Study on the recent evolutions of the Social Economy in the European Union

Study on the recent evolutions of the Social Economy in the European Union

11.10.2016

The study on the recent evolutions of the Social Economy in the European Union will have two principal objectives: 1) To clarify the concept of the Social Economy in the EU, with a particular emphasis on changes in concepts and definitions since the economic and financial crisis, 2) To provide a quantitative and qualitative overview of the state of the social economy in the 28 Member States of the EU.

Predstavitve projektov Finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma

Predstavitve projektov Finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma

04.10.2016

S pomočjo Finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma je bilo v obdobju 2009–2014 v Sloveniji realiziranih več kot 120 projektov v okvirni vrednosti 29 milijonov evrov.

Velenje se predstavi 2016

Velenje se predstavi 2016

03.10.2016

V soboto 1. 10. 2016 smo se v Velenju udeležili pripreditve "Velenje se predstavi".

Dormeo organizira dobrodelno akcijo

Dormeo organizira dobrodelno akcijo "Objem topline"

22.09.2016

Dormeo organizira dobrodelno akcijo "Objem topline", ki je namenjena društvom, zavodom, fundacijam in drugim neprofitnim organizacijam.

Nevladniški predlogi k Pravilniku o socialnovarstvenih programih

Nevladniški predlogi k Pravilniku o socialnovarstvenih programih

14.09.2016

V okviru javne razprave o osnutku Pravilnika o sofinanciranju socialnovarstvenih programov so na CNVOS organizirali nevladniški posvet in Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti podali skupne pripombe, v katerih se zavzemajo za ohranitev pogoja, da so izvajalci teh programov nepridobitne organizacije, hkrati pa pozivajo ministrstvo k jasnejšim opredelitvam, kateri so upravičeni stroški in kaj pomeni obvezna evalvacija.

Skupna akcija

Skupna akcija "Zagotovimo prakso mladim" - povabilo izobraževalnim institucijam

08.09.2016

V skopu projekta Regionalno stičišče NVO Savinjske regije NOVUS, ki ga financirata Ministrstvo za javno upravo in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, bomo izvedli akcijo »Zagotovimo prakso mladim«. Namen te akcije je spodbujanje vseh sektorjev, da se med seboj aktivno povežejo in skozi sodelovanje mladim omogočijo opravljanje delovne prakse oz. jim omogočijo pridobivanje izkušenj skozi prostovoljno delo.

Skupna akcija

Skupna akcija "Zagotovimo prakso mladim" - povabilo NVO

08.09.2016

Na društvu NOVUS smo kot Regionalno stičišče nevladnih organizacij Savinjske regije, ki ga financirata Ministrstvo za javno upravo in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, v vlogi koordinatorja pri izvedbi akcije »Zagotovimo delovno prakso mladim«. Namen te akcije je spodbujanje vseh sektorjev, da se med seboj aktivno povežejo in skozi sodelovanje omogočijo pripravo ustreznega programa zagotavljanja delovne prakse mladim ali opravljanje prostovoljnega dela.

Nasprotovanje oprostitvi davka na dobiček

Nasprotovanje oprostitvi davka na dobiček

07.09.2016

Ministrstvo za finance še vedno nasprotuje oprostitvi davka na dobiček za tiste nevladne organizacije, ki jim je država priznala delovanje v javnem interesu.

Tradicionalni bazar nevladnih organizacij LUPA

Tradicionalni bazar nevladnih organizacij LUPA

06.09.2016

Vsako jesen CNVOS organizira tradicionalni bazar nevladnih organizacij LUPA in letos bo že petnajsti za povrstjo.

Nevladniški posvet o Pravilniku o socialnovarstvenih programih

Nevladniški posvet o Pravilniku o socialnovarstvenih programih

05.09.2016

Objavljen je nov datum za nevladniški posvet o Pravilniku o socialnovarstvenih programih

Regijski posvet

Regijski posvet "Javno-zasebno partnerstvo - ključ do uspeha"

24.06.2016

V prostorih Vile Binaco Velenje sta Društvo NOVUS in MCDD Slovenske Konjice so.p. v sklopu projekta Regionalno stičišče NVO savinjske regije NOVUS, ki ga financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada organizirala regijski strokovni posvet »Javno zasebno partnerstvo – ključ do uspeha«.

Mestna občina Velenje poziva občanke in občane za sodelovanje pri pripravi aktov

Mestna občina Velenje poziva občanke in občane za sodelovanje pri pripravi aktov

07.06.2016

Mestna občina Velenje poziva občanke in občane za sodelovanje pri pripravi aktov. Na njihovi spletni strani www.velenje.si so objavili poziv za sodelovanje občanov pri pripravi aktov Sveta Mestne občine Velenje.

CNVOS je uspel: Davčnih blagajn za manjše NVO od jutri ni več!

CNVOS je uspel: Davčnih blagajn za manjše NVO od jutri ni več!

03.06.2016

V današnjem Uradnem listu (3. 6. 2016) so objavljene spremembe Pravilnika o Zakonu o DDV, ki določajo, da manjšim nevladnim organizacijam ni več potrebno izdajati računov, kadar prodajajo svoje izdelke ali storitve, s tem pa jim posledično ni treba več uporabljati davčnih blagajn. Sprememba je posledica intenzivnih skupnih naporov in akcij CNVOS, Olimpijskega komiteja, Planinske zveze in Zveze društev upokojencev.

Javni poziv za pridobitev certifikata

Javni poziv za pridobitev certifikata "Mladim prijazna občina"

30.05.2016

Predmet javnega poziva je pridobitev certifikata MLADIM PRIJAZNA OBČINA. Certifikat Mladin prijazna občina se za obdobje štirih let podeli tistim samoupravnim lokalnim skupnostim, ki v prijavi na poziv izkažejo uspešno izvajanje ukrepov s področij vertikalnih in horizontalnih mladinskih politik v skladu z opredeljenimi pogoji in kriteriji.

"Župan, ne jezi se!"

27.05.2016

Danes se je naša sodelavka udeležila družabne igre "Župan, ne jezi se!", katero so pripravili delavci Mladinskega Sveta Velenja. Med seboj so se pomerili mladi Velenjčani, gimnazijci, mladinski delavci in predstavniki Mestne občine Velenje. Vsi sodelujoči pa so za premik po poljih morali pokazati svoje znanje iz poznavanja Velenja, mladinske politike in splošnem osnovnošolskem znanju ter ugankah.

Posvet „Ugotavljanje potreb v Mestni občini Velenje

Posvet „Ugotavljanje potreb v Mestni občini Velenje"

25.05.2016

Včeraj popoldne je v prostorih Regionalnega stičišča NOVUS, Trg mladosti 6, Velenje v sklopu projekta Regionalno stičišče NVO savinjske regije NOVUS, ki ga financirata Ministrstvo za javno upravo in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, potekal posvet, na katerem smo skupaj s predstavniki raznih društev in ustanov ter fizičnih oseb, pripadnikov različnih ciljnih skupin (upokojenci, invalidi, mladi, izumitelji idr.) skušali identificirati potrebe prebivalcev in organizacij, možnosti napredka in stvari, ki jih še lahko izboljšamo v Velenju.

Teden vseživljenjskega učenja

Teden vseživljenjskega učenja

19.05.2016

Včeraj smo se v okviru Tedna vseživljsnjskega učenja skupaj z Družinskim centrom Harmonija predstavili na Paradi učenja na Titovem trgu v Velenju.