Drugi o nas

Predstavitev projekta »Regionalno stičišče NVO Savinjske regije NOVUS«

16.03.2016

Projekt »Regionalno stičišče NVO savinjske regije NOVUS« je bilo izbrano na Javnem razpisu za krepitev zmogljivosti NVO za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev 2015–2019, ki se bo izvajal v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020. Projekt financirata Ministrstvo za javno upravo in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Več si lahko peberete na: Predstavitev projekta "Regionalno stičišče NVO Savinjke regije NOVUS"