Novice

0,5 % dohodnine lahko namenite tudi nevladnim organizacijam in jim pomagate k lažjemu uresničevanju ciljev!

22.11.2017
0,5 % dohodnine lahko namenite tudi nevladnim organizacijam in jim pomagate k lažjemu uresničevanju ciljev!

0,5 % dohodnine lahko namenite tudi nevladnim organizacijam in jim pomagate k lažjemu uresničevanju ciljev!

 

Vsak zavezanec lahko zahteva, da se do 0,5 odstotkov dohodnine, odmerjene po Zakonu o dohodnini (ZDoh-2), nameni za financiranje splošno-koristnih namenov, med katere sodijo humanitarni nameni, varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, invalidski, dobrodelni, ekološki, kulturni, športni, religiozni in drugi nameni, ki se opravljajo v okviru dejavnosti rezidentov Slovenije, ki so po posebnih predpisih ustanovljeni za opravljanje navedenih dejavnosti kot nepridobitnih dejavnosti.

 

Seznam organizacij, ki jim lahko namenite svoj del dohodnine, lahko najdete TUKAJ.Zahtevo za namenitev dela dohodnine se odda na posebnem obrazcu ali preko portala eDavki.