Novice

JAVNI POZIV - SOFINANCIRANJE PRIREDITEV IN PROJEKTOV V OBČINI KOZJE ZA LETO 2019

01.04.2019
JAVNI POZIV -   SOFINANCIRANJE PRIREDITEV IN PROJEKTOV V OBČINI KOZJE  ZA LETO 2019

Predmet poziva je sofinanciranje prireditev in projektov s področja kulture, turizma, športa, otrok in mladine, ki niso bili predmet sofinanciranja iz proračuna Občine Kozje iz drugih javnih razpisov ter pomenijo pomemben prispevek k zadovoljevanju javnih potreb ter prepoznavnosti Občine Kozje v letu 2019. 

 

Financirajo se:

– prireditve, za katere zaprosijo izvajalci prireditev za sofinanciranje in jih praviloma ni bilo mogoče prijaviti na ostale javne razpise ali pozive za sofinanciranje programov in projektov in dopolnjujejo ponudbo občine;

 

– večji projekti društev na področju organiziranja prostega časa, športa, vzgoje in izobraževanja otrok ter mladine, kulture, socialne, zdravstvene in humanitarne dejavnosti, ki niso predmet sofinanciranja iz proračuna Občine Kozje;

 

– prireditve in projekti, za katere se Občina Kozje  na podlagi uresničevanja njenih interesov ali zadovoljevanja potreb odloči, da bo pokrovitelj. 

 

 

Prijave je potrebno poslati v zaprti kuverti z oznako »Sofinanciranje prireditev in projektov 2019« na naslov: OBČINA KOZJE, KOZJE 37, 3260 KOZJE.

 

Razpis je odprt do porabe sredstev.

 

Domača stran poziva.