Novice

JAVNI POZIV MINISTRSTVA ZA KULTURO ZA IZBOR JAVNIH KULTURNIH PROJEKTOV MEDNARODNEGA SODELOVANJA NA PODROČJU UMETNOSTI V LETU 2019

28.06.2019
JAVNI POZIV MINISTRSTVA ZA KULTURO ZA IZBOR JAVNIH KULTURNIH PROJEKTOV MEDNARODNEGA SODELOVANJA NA PODROČJU UMETNOSTI V LETU 2019

Predmet javnega poziva je sofinanciranje produkcije in predstavljanja vrhunske slovenske umetniške produkcije v tujini ter predstavljanja vrhunske tuje umetniške produkcije v Sloveniji na področjih glasbenih, uprizoritvenih, vizualnih in intermedijskih umetnosti (mednarodni sejmi, mednarodna gostovanja).

 

Ministrstvo v okviru javnega poziva razpisuje sofinanciranje projektov na naslednjih sklopih:

 

3.1. Promoviranje avtorjev iz Slovenije, ki ustvarjajo v sodobnih praksah vizualnih in intermedijskih umetnost in v mednarodnem prostoru predstavljajo Slovenijo

 

3.1.1. Predstavitve vizualnih umetnikov, ki delujejo v Sloveniji in bodo Slovenijo v letu 2019 predstavljali na mednarodnih umetniških in oblikovalskih sejmih:

  • - kategorija I. Art Basel; FIAC Pariz; Frieze Art Fair London; Milano Design Week;
  • - kategorija II. Arco Madrid; Artissima Torino; Volta Basel; Liste Basel; Art Brussel; Art Rotterdam; Vienna Cotemporary Dunaj; London Fashion Week;
  • - kategorija III. Paris Photo; Art Market Budapest; Art Photo Budapest, Photo Basel, New York   Art Book Fair.

 

3.1.2. Sodelovanje vizualnih in intermedijskih umetnikov iz Slovenije na naslednjih referenčnih mednarodnih razstavnih in festivalskih prireditvah:

- Mednarodna razstava likovne umetnosti v Benetkah (Likovni bienale);

- Ars Electronica Linz;

- Bienale mladih Evrope in Sredozemlja;

- Istanbulski bienale;

- Lumina Light Festival Cascais;

- Quadrienale Praga.

 

3.2.  Produkcija in predstavitev vrhunske slovenske umetniške produkcije v tujini ter predstavljanje vrhunske tuje umetniške produkcije v Sloveniji na področjih glasbenih, uprizoritvenih in intermedijskih umetnosti v letu 2019

 

Sklop je namenjen sofinanciranju produkcije in predstavitvi vrhunske slovenske umetniške produkcije v tujini ter predstavljanja vrhunske tuje umetniške produkcije v Sloveniji na področjih glasbenih, uprizoritvenih in intermedijskih umetnosti.

 

Prijavlja se lahko naslednje vsebine:

  • - gostovanja vrhunske slovenske umetniške produkcije v tujini;
  • - gostovanja vrhunske tuje umetniške produkcije v Sloveniji.
 

 

Poziv se začne 24. 6. 2019 ob 9.00 in se zaključi s porabo razpoložljivih sredstev, vendar traja najdlje do 30. 9. 2019.

 
 
Upravičeni prijavitelji

Na razpis se lahko prijavijo:

 

  • - nevladne kulturne organizacije, registrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji, ki že delujejo na področju javnega poziva, glede na osnovno dejavnost pa niso ljubiteljske, izobraževalne, znanstvene ali vzgojno-izobraževalne institucije, oziroma organizacije, katerih temeljni namen za ustanovitev ni bilo opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji,

 

  • - samozaposleni in druge fizične osebe s področij vizualnih in intermedijskih umetnosti, ki so s strani organizatorja uradno povabljeni na razstavne in festivalske dogodke, navedene pod točko 3.1. besedila poziva, oziroma s področij glasbenih, uprizoritvenih in intermedijskih umetnosti, ki so s strani organizatorja uradno povabljeni na gostovanje v tujino pod točko 3.2. besedila poziva.

 

Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

 

 

Vir: CNVOS 2019.

 

 

Domača stran poziva je dosegljiva tukaj.