Novice

JAVNI POZIV MINISTRSTVA ZA KULTURO ZA IZBOR JAVNIH KULTURNIH PROJEKTOV MEDNARODNEGA SODELOVANJA NA PODROČJU UMETNOSTI

24.04.2018
JAVNI POZIV MINISTRSTVA ZA KULTURO ZA IZBOR JAVNIH KULTURNIH PROJEKTOV MEDNARODNEGA SODELOVANJA NA PODROČJU UMETNOSTI

Predmet javnega poziva je sofinanciranje kulturnih projektov predstavljanja vrhunske slovenske umetniške produkcije v tujini ter predstavljanja vrhunske tuje umetniške produkcije v Sloveniji na področjih glasbenih, uprizoritvenih, vizualnih in intermedijskih umetnosti, ki bodo izpolnjevali kriterije, navedene v javnem pozivu.

 

Ministrstvo v okviru javnega poziva razpisuje sofinanciranje projektov na naslednjih sklopih:

3.1. Promoviranje avtorjev iz Slovenije, ki ustvarjajo v sodobnih praksah vizualnih in intermedijskih umetnosti in v mednarodnem prostoru predstavljajo Slovenijo

 

3.1.1. Predstavitve vizualnih in intermedijskih umetnikov, ki delujejo v Sloveniji in bodo Slovenijo v letu 2018 predstavljali na mednarodnih umetniških in oblikovalskih sejmih:

- kategorija I. Art Basel; FIAC Pariz; Frieze Art Fair London; Milano Design Week;

- kategorija II. Arco Madrid; Art Cologne Kőln; Artissima Torino; Volta Basel; Liste Basel; Art Brussel; Art Rotterdam; Vienna Cotemporary Dunaj; London Fashion Week;

- kategorija III. Paris Photo; Art Market Budapest; Art Photo Budapest, Photo Basel, New York Art Book Fair.

 

3.1.2. Sodelovanje vizualnih in intermedijskih umetnikov iz Slovenije na naslednjih referenčnih mednarodnih razstavnih in festivalskih prireditvah:

Mednarodna razstava arhitekture v Benetkah (Arhitekturni bienale); Ars Electronica Linz; Manifesta; Bienale mladih Evrope in Sredozemlja; Istanbulski bienale; Lumina Light Festival Cascais.

 

3.2. Produkcija in predstavitev vrhunske slovenske umetniške produkcije v tujini v letu 2018 na področju glasbene ali uprizoritvene umetnosti

Sklop je namenjen sofinanciranju glasbene ali uprizoritvene produkcije in predstavljanju le-te v mednarodnem kulturnem prostoru.

 

3.3. Organizacija mednarodnega festivala, koncertnega cikla ali predstavitvenega dogodka v letu 2018 na področju glasbene ali uprizoritvene umetnosti v Sloveniji

Sklop je namenjen sofinanciranju organizacije mednarodnih festivalov oziroma drugih mednarodnih dogodkov v Sloveniji s ciljem predstavljanja tuje glasbene ali uprizoritvene produkcije v Sloveniji.

 

Poziv se začne 23. 4. 2018 ob 9.00 in se zaključi s porabo razpoložljivih sredstev, vendar traja najdlje do 31. 8. 2018.

 

 

Upravičeni prijavitelji

1. so nevladne kulturne organizacije, registrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji, ki že delujejo na področju javnega poziva, glede na osnovno dejavnost pa niso ljubiteljske, izobraževalne, znanstvene ali vzgojno-izobraževalne institucije, oziroma organizacije, katerih temeljni namen za ustanovitev ni bilo opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji,

 

2. so posamezniki (fizične osebe) s področij vizualnih in intermedijskih umetnosti, ki so s strani organizatorja uradno povabljeni na razstavne in festivalske dogodke, navedene v besedilu poziva,

 

3. so na dan objave javnega poziva vsaj pet let registrirani za izvajanje dejavnosti na področju kulture in umetnosti,

 

4. - izpolnjujejo druge razpisne pogoje.

 

Domača stran poziva.

 

Vir: CNVOS 2018.