Novice

JAVNI POZIV MK ZA IZBOR KULTURNIH PROJEKTOV – OBELEŽITEV NEKATERIH DRŽAVNIH PRAZNIKOV RS

27.08.2019
JAVNI POZIV MK ZA IZBOR KULTURNIH PROJEKTOV – OBELEŽITEV NEKATERIH DRŽAVNIH PRAZNIKOV RS

Temeljno  področje poziva je obeležitev nekaterih državnih praznikov RS v letu 2019, katerih obeležitev ne organizira Republika Slovenija. V ta namen se sofinancira kulturne projekte – proslave, ki jih organizirajo in izvedejo prijavitelji projekta z zahtevanimi referencami ob naslednjih praznikih, opredeljenih v 1. členu Zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 52/10, 40/12 – ZUJF, 19/15 in 83/16):

 

  • - september, vrnitev Primorske k matični domovini,
  • - oktober, dan suverenosti,
  • - november, dan Rudolfa Maistra.

 

Javni poziv je odprt do porabe razpoložljivih sredstev oziroma najdlje do 30. 11. 2019.

 
 
Upravičeni prijavitelji

Prireditelji obeležitev nekaterih državnih praznikov RS v letu 2019 so društva, zveze društev, zasebni zavodi in druge nevladne organizacije ter javni zavodi in lokalne skupnosti, ki izpolnjujejo pogoje javnega poziva – glej razpisno dokumentacijo.

 

Vir: CNVOS 2019.