Novice

JAVNI POZIV URADA ZA MLADINO ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV MLADINSKEGA DELA V LETIH 2020 IN 2021

14.01.2020
JAVNI POZIV URADA ZA MLADINO ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV MLADINSKEGA DELA V LETIH 2020 IN 2021

Javni poziv je namenjen sofinanciranju programov mladinskega dela v letih 2020 in 2021, ki ga na podlagi Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 42/10) in cilji iz Resolucije o Nacionalnem programu za mladino 2013-2022(Uradni list RS, št. 90/13), izvajajo organizacije v mladinskem sektorju.

 

Sofinancirani bodo programi mladinskega dela, ki bodo umeščeni v vsaj eno od spodaj navedenih področij mladinskega sektorja, skladno s 4. členom ZJIMS:

 • - avtonomija mladih,
 • - neformalno učenje in usposabljanje ter večanje kompetenc mladih,
 • - dostop mladih do trga dela in razvoj podjetnosti mladih,
 • - skrb za mlade z manj priložnostmi v družbi,
 • - prostovoljstvo, solidarnost in medgeneracijsko sodelovanje mladih,
 • - mobilnost mladih in mednarodno povezovanje,
 • - zdrav način življenja in preprečevanje različnih oblik odvisnosti mladih,
 • - dostop mladih do kulturnih dobrin in spodbujanje ustvarjalnosti ter inovativnosti mladih in
 • - sodelovanje mladih pri upravljanju javnih zadev v družbi.

 

Razpisovalec bo na osnovi pripravljenih predlogov programov dodelil finančna sredstva za sofinanciranje programov po naslednjih skupinah:

 • - Nacionalne mladinske organizacije (NMO),
 • - Mladinski centri (MC),
 • - Druge nevladne organizacije, ki izvajajo program mladinskega dela (DNO).
 
 
Upravičeni prijavitelji

Na poziv se lahko prijavijo organizacije, ki imajo status organizacije v javnem interesu v mladinskem sektorju in javni zavodi, ki delujejo v mladinskem sektorju in v okviru katerih je zagotovljena avtonomija mladih. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

 

Vir: CNVOS 2020.

 

Domača stran razpisa.

 

Rok prijave: 10. 2. 2020