Novice

Javni poziv za dodelitev proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva v Občini Zreče v letu 2018

02.11.2018
Javni poziv za dodelitev proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva v Občini Zreče v letu 2018

1. PREDMET POZIVA: je sofinanciranje pokroviteljstva v Občini Zreče.

 

2. POGOJI ZA SODELOVANJE NA JAVNEM POZIVU:

Osnovni pogoji:

-fizične in pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v občini,

- fizične in pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v drugi občini, če prireditev ali dejavnost organizirajo na območju občine,

- fizične in pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v drugi občini, če je njihova prireditev ali dejavnost, ki je organizirana izven občine, pomembna za občino.

 

Posebni pogoji:

Občina Zreče prevzema pokroviteljstvo nad prireditvami, ki:

- utrjujejo in promovirajo pozitivne vrednote (demokratične vrednote, človekove pravice in druga temeljna načela, zapisana v statutu občine in Ustavi Republike Slovenije),

- so socialne, kulturne, umetniške, izobraževalne, športne, humanitarne in podobne narave,

- promovirajo občino oziroma širijo njene razvojne potenciale,

- so neposredno vezana na gostovanje skupin iz tujine ter na dejavnost zdomskih društev,

- so neposredno vezana na medregijsko in mednarodno sodelovanje,

- jih organizirajo mladi ali so namenjene mladim,

- so neposredno namenjena plačilu stroškov sprejema in pogostitve ob pomembnejših jubilejih, obiskih in drugih priložnosti oziroma pomoč pri tem,

- jih organizatorji objavljajo na internetni strani Občine Zreče (www.zrece.si).

 

Sredstva, dodeljena na podlagi tega pravilnika, niso namenjena aktivnostim političnih strank ter komercialnim in profitnim organizacijam.

 

3. ROK ZA ODDAJO PRIJAV

Javni poziv je odprt do porabe sredstev, skrajni rok za oddajo prijav je petek, 2.11.2018.

 

Domača stran poziva je dosegljiva tukaj.