Novice

JAVNI POZIV ZA IZBOR JAVNIH KULTURNIH PROGRAMOV NA PODROČJIH KULTURNE DEDIŠČINE, ARHIVSKE DEJAVNOSTI IN KNJIŽNIČNE DEJAVNOSTI, KI JIH BO V LETIH 2019-2020 SOFINANCIRALA REPUBLIKA SLOVENIJA IZ PRORAČUNA, NAMENJENEGA ZA KULTURO

18.12.2018
JAVNI POZIV ZA IZBOR JAVNIH KULTURNIH PROGRAMOV NA PODROČJIH KULTURNE DEDIŠČINE, ARHIVSKE DEJAVNOSTI IN KNJIŽNIČNE DEJAVNOSTI, KI JIH BO V LETIH 2019-2020 SOFINANCIRALA REPUBLIKA SLOVENIJA IZ PRORAČUNA, NAMENJENEGA ZA KULTURO

Predmet programskega poziva  je dveletno sofinanciranje javnih kulturnih programov nevladnih organizacij, kot je opredeljeno v 56. členu ZUJIK, na enem izmed naslednjih področij zagotavljanja in posredovanja javnih kulturnih dobrin: kulturna dediščina, arhivska dejavnost in knjižnična dejavnost.

 

Programski poziv je namenjen sofinanciranju javnih kulturnih programov tistih nevladnih organizacij, katerih delovanje je bilo na področjih poziva v zadnjih dveh letih po kvalitativnih in kvantitativnih merilih ovrednoteno kot strokovno, uspešno in javno dostopno.

 

Cilji programskega poziva na navedenih področjih so:

  • - kontinuirano izvajanje programov stanovskih organizacij na vsebinskih področjih javnega poziva;
  • - izvajanje celovitih in vsebinsko zaokroženih programov;
  • - zagotavljanje dostopnosti programov na območju Republike Slovenije oziroma na skupnem slovenskem kulturnem prostoru;
  • - izvajanje programov, ki vključujejo sodelovanje med vladnim in nevladnim sektorjem.
 
 
 
Upravičeni prijavitelji

Na poziv se lahko prijavijo nevladne organizacije po 2. členu ZNOrg, kot so npr.: društva, zavodi, združenja, za katere je iz veljavnega ustanovitvenega akta in/ali statuta jasno razvidno, da je njihova osnovna in edina naloga izvajanje dejavnosti na prijavljenem področju programskega poziva v Republiki Sloveniji in njihova ustanoviteljica ni država ali lokalna skupnost. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

 

Rok prijave: 15. 1. 2019.

 

Vir: CNVOS 2018.

 

Domača stran razpisa.