Novice

JAVNI POZIV ZA IZBOR KULTURNIH PROJEKTOV NA PODROČJU MOBILNOSTI V TUJINI ZA LETO 2018

19.02.2018
JAVNI POZIV ZA IZBOR KULTURNIH PROJEKTOV NA PODROČJU MOBILNOSTI V TUJINI ZA LETO 2018

JAK bo kulturne projekte na področju mobilnosti v tujini (M) podpirala v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji in vsebinskimi usmeritvami:

 

  • - neposredna podpora avtorjem leposlovnih ali humanističnih del, ki ustvarjajo v slovenskem jeziku, založnikom/urednikom izvirnih slovenskih leposlovnih ali humanističnih del, literarnim agentom, ki zastopajo enega ali več založnikov izvirnih slovenskih leposlovnih ali humanističnih del ali več avtorjev izvirnih slovenskih leposlovnih ali humanističnih del, ter prevajalcem leposlovnih ali humanističnih del iz slovenskega in v slovenski jezik;

 

  • - promocija in uveljavljanje avtorjev in njihovih del v tujini ter razvoj kompetenc uveljavljenih in perspektivnih avtorjev leposlovnih ali humanističnih del, ki ustvarjajo v slovenskem jeziku;

 

  • - spodbujanje mreženja in razvoj kompetenc založnikov/urednikov izvirnih slovenskih leposlovnih ali humanističnih del ter literarnih agentov, ki zastopajo enega ali več založnikov izvirnih slovenskih leposlovnih ali humanističnih del ali več avtorjev izvirnih slovenskih leposlovnih ali humanističnih del;

 

  • - promocija in uveljavljanje prevajalcev izvirnih slovenskih leposlovnih ali humanističnih del ter spodbujanje njihovega razvoja kompetenc;

 

  • - spodbujanje izobraževanja in razvoja kompetenc prevajalcev leposlovnih ali humanističnih del v slovenski jezik na dogodkih v tujini;

 

  • - krepitev operativnih zmogljivosti založnikov/urednikom izvirnih slovenskih leposlovnih ali humanističnih del in literarnih agentov, ki zastopajo enega ali več založnikov izvirnih slovenskih leposlovnih ali humanističnih del ali več avtorjev izvirnih slovenskih leposlovnih ali humanističnih del, spodbujanje njihovega mednarodnega povezovanja in vključevanja v mednarodnem mreže in projekte, spodbujanju uveljavljanja slovenske literarne ustvarjalnosti v mednarodnem prostoru ter krepitvi potencialov za uspešno izvedbo projekta »Slovenija, častna gostja mednarodnega knjižnega sejma v Frankfurtu«.

 

Rok za zbiranje vlog prične teči na dan najave javnega poziva JP1–M–2018 v Uradnem listu RS in objave besedila poziva na spletni strani JAK dne 9. 2. 2018 ter traja do porabe sredstev, vendar najdlje do 1. 10. 2018.

 

 

Domača stran poziva.