Novice

JAVNI POZIV ZA KANDIDATE ZA ČLANE ETIČNE KOMISIJE ORGANIZIRANEGA PROSTOVOLJSTVA

22.11.2019
JAVNI POZIV ZA KANDIDATE ZA ČLANE ETIČNE KOMISIJE ORGANIZIRANEGA PROSTOVOLJSTVA

Slovenska filantropija je koordinatorica tehnične podpore Etični komisiji organiziranega prostovoljstva. Na podlagi Etičnega kodeksa organiziranega prostovoljstva sprejetega na 6. Slovenskem kongresu prostovoljstva poziva vse zainteresirane posameznike h kandidaturi za člane Etične komisije.

 

Etična komisija je sestavljena iz 5 do 11 članov in predstavlja neodvisni organ, na katerega se lahko posameznik ali organizacija obrne v primeru vprašanj, dilem in pritožb povezanih z Etičnim kodeksom organiziranega prostovoljstva.  Delo članov Etične komisije poteka na podlagi načel Etičnega kodeksa organiziranega prostovoljstva. Od izbranih članov se pričakuje angažirano delovanje v Etični komisiji in sodelovanje pri promociji, uveljavitvi ter razvoju Etičnega kodeksa organiziranega prostovoljstva.

 

Člane Etične komisije organiziranega prostovoljstva imenuje Slovenski kongres prostovoljstva, njihov mandat traja štiri leta.

 

Postopek imenovanja:

 1. Pošiljanje poziva podpisnicam Etičnega kodeksa in objava na spletni strani www.prostovoljstvo.org.
 2. Sprejem kandidatur do 28. novembra 2019 pri koordinatorici tehnične podpore na podlagi v celoti izpolnjenega priloženega obrazca.
 3. Udeleženci 12. Slovenskega kongresa prostovoljstva bodo o kandidatih obveščeni predhodno.
 4. Kandidati so prisotni na Kongresu prostovoljstva zaradi osebne predstavitve, v kolikor so odsotni in jih ne zastopa drug udeleženec kongresa,  pomeni, da odstopajo od kandidature.
 5. Kongres določi število članov Etične komisije.
 6. Kongres v primeru ustreznega števila članov potrdi Etično komisijo, v nasprotnem primeru pa se izvedejo volitve.
 7. V primeru volitev se imenuje tričlanska volilna komisija: predsednik in dva člana iz kroga udeležencev.
 8. Glasovalno pravico ima vsak udeleženec kongresa/predstavnik prostovoljske organizacije ali organizacije s prostovoljskim programom.
 9. Veljavna glasovnica: obkrožen najmanj en kandidat in največ, kot je število članov komisije, ki ga določi kongres.
 10. Za člane Etične komisije se potrdijo kandidati, ki so prejeli največ glasov (kandidat za potrditev potrebuje pridobiti vsaj tretjino glasov).

 

Član Etične komisije je prostovoljna in častna funkcija. Na Slovenski filantropiji zagotavljamo logistično podporo. Vsak kandidat tudi vnaprej podpiše izjavo, s katero se obvezuje, da bo redno sodeloval na sejah in tvorno prispeval k delovanju Etične komisije ter bo s svojim ravnanjem in integriteto zgled uresničevanja načel Etičnega kodeksa organiziranega prostovoljstva.

 

SPREJEM KANDIDATUR:

Kandidati lahko svojo kandidaturo pošljejo do vključno 28. novembra 2019

 • po pošti na naslov: Slovenska filantropija, Cesta Dolomitskega odreda 11, 1000 Ljubljana,
 • ali skenirano po elektronski pošti na naslov eticna.komisija@filantropija.org.

 

S pripisom (zadeva): KANDIDATURA ZA ČLANA ETIČNE KOMISIJE ORGANIZIRANEGA PROSTOVOLJSTVA.

 

Več informacij: Andreja Hleb, eticna.komisija@filantropija.org, 01 430 12 88.

 

 

OBRAZEC ZA PRIJAVO JE DOSEGLJIV TUKAJ.

 

 

Tereza Novak, izvršna direktorica

Za Slovensko mrežo prostovoljskih organizacij

Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva

Cesta Dolomitskega odreda 11

1000 Ljubljana

T: 01 433 40 24

E: slovenska@filantropija.org

www.filantropija.org

www.prostovoljstvo.org