Novice

JAVNI POZIV za sofinanciranje prireditev in projektov v občini Laško za leto 2018

26.02.2018
JAVNI POZIV za sofinanciranje prireditev in projektov v občini Laško za leto 2018

Posamezna prijava mora biti izdelana izključno na obrazcih za prijavo dokumentacije poziva naročnika ter oddana najmanj 8 dni pred izvedbo prireditve ali projekta.Izvajalci morajo dokumentacijo poziva oddati po pošti kot priporočeno pošiljko, lahko pa jo prinesejo osebno v vložišče Občine Laško. Razpisna dokumentacija se pošlje v zaprti kuverti z oznako "Za sofinanciranje prireditev in projektov – ne odpiraj" na naslov OBČINA LAŠKO, ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI, PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE, MESTNA ULICA 2, 3270 LAŠKO.Rok poziva: poziv se začne z 29. 1. 2018 in konča s porabo razpoložljivih proračunskih sredstev.Dodatne informacije: na telefonski številki: 03 733 87 20 ali e-naslovu jasna.kermelj@lasko.si .

 

Domača stran poziva.