Novice

Javni poziv za sofinanciranje projektov, izbranih na razpisih programa EU Ustvarjalna Evropa, v okviru podprograma KULTURA za leto 2017

18.04.2017
Javni poziv za sofinanciranje projektov, izbranih na razpisih programa EU Ustvarjalna Evropa, v okviru podprograma KULTURA za leto 2017

Javna agencija za knjigo bo v letu 2017 sofinancirala projekte slovenskih izvajalcev s področja knjige, ki so bili v obdobju od 2014 do vključno 2017 izbrani na razpisih programa Ustvarjalna Evropa, podprogram Kultura, in v letu 2017 še vedno potekajo.

 

Poziv se nanaša na vsa področja knjige, na katerih prijavitelji delujejo, v domačem in mednarodnem kulturnem prostoru (evropske platforme, evropske mreže, projekti sodelovanja, projekti literarnega prevajanja).

 

Upravičen prijavitelj je pravna oseba, registrirana v Republiki Sloveniji, katere projekt s področja knjige je bil v obdobju od 2014 do vključno 2017 izbran na razpisih programa EU Ustvarjalna Evropa, podprogram Kultura in se v letu 2017 v času prijave na ta poziv že oziroma še aktivno izvaja.

 

Javni poziv je odprt od objave poziva do porabe sredstev, vendar najdlje do 31. 10. 2017.

 

Več informacij o javnem pozivu najdete tukaj.