Novice

JAVNI POZIV ZA SOFINANCIRANJE STROKOVNEGA IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA SOAVTORJEV, AVTORJEV PRISPEVKOV, PRODUCENTOV, IZVAJALCEV IN DRUGIH STROKOVNJAKOV S PODROČJA DELA AGENCIJE V TUJINI V LETU 2019

24.06.2019
JAVNI POZIV ZA SOFINANCIRANJE STROKOVNEGA IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA SOAVTORJEV, AVTORJEV PRISPEVKOV, PRODUCENTOV, IZVAJALCEV IN DRUGIH STROKOVNJAKOV S PODROČJA DELA AGENCIJE V TUJINI V LETU 2019

Predmet tega javnega poziva je sofinanciranje strokovnega izobraževanja in usposabljanja soavtorjev, avtorjev prispevkov, producentov, izvajalcev in drugih strokovnjakov s področja dela Agencije v tujini v letu 2019.

 

Namen sofinanciranja izobraževanja in usposabljanja soavtorjev, avtorjev prispevkov, producentov, izvajalcev in drugih strokovnjakov s področja dela Agencije je omogočanje pridobivanja aktualnih znanj s področja dela Agencije in s tem zagotavljanje večje konkurenčnosti slovenskega filmskega in avdiovizualnega ustvarjanja, spodbujanje izmenjave znanja in izkušenj tudi na mednarodni ravni ter hkrati sodelovanje in krepitev mreže obstoječih in bodočih filmskih in avdiovizualnih strokovnjakov.

 

Javni poziv je odprt do porabe sredstev (do objave zaključka poziva), vendar najdlje do 31.12.2019.

 

 

Upravičeni prijavitelji

Do sredstev agencije po tem pozivu so upravičeni samostojni kulturni ustvarjalci ter člani strokovnih društev s področja delovanja Agencije, ki kot fizične osebe samostojno opravljajo dejavnost. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

 

Vir: CNVOS 2019.

 

Domača stran poziva je dosegliva tukaj.