Novice

Mestna občina Velenje poziva občanke in občane za sodelovanje pri pripravi aktov

07.06.2016
Mestna občina Velenje poziva občanke in občane za sodelovanje pri pripravi aktov

Mestna občina Velenje poziva občanke in občane za sodelovanje pri pripravi aktov. Na njihovi spletni strani www.velenje.si so objavili poziv za sodelovanje občanov pri pripravi aktov Sveta Mestne občine Velenje, in sicer za Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja za obstoječo komunalno opremo in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Mestne občine Velenje in Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za vrtičkarsko območje Lubela.

 

Osnutek odloka bodo svetnice in svetniki obravnavali na 15. seji Sveta Mestne občine Velenje v torek, 21. junija 2016.

 

V 110. členu Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje je zapisano, da lahko občanke in občani sodelujejo pri pripravi aktov Sveta Mestne Občine Velenje; Izjema pa so predlogi aktov, pri katerih sodelovanje že po naravi stvari ni mogoče (hitri postopek).

 

Mestna občina Velenje je na svoji spletni strani objavila vsebino osnutkov odlokov in obrazec za pomoč občankam in občanom pri pripravi pripomb in predlogov na pripravljeno gradivo. Predlagatelj mora pri podajanju pripomb navesti osebne podatke (ime, priimek, naslov, elektronsko pošto, opis pripombe/mnenja, predlog rešitve in pričakovani pozitivni učinki glede na podano pripombo). Pravilno izpolnjene obrazce lahko občanke in občani pošljete na njihov elektronski naslov: info@velenje.si