Novice

NA CNVOS RAZPISALI POSTOPEK IZBORA PREDSTAVNIKOV NVO V DELOVNO SKUPINO MINISTRSTVA ZA INFRASTRUKTURO ZA PRIPRAVO UKREPOV PRESTRUKTURIRANJA PREMOGOVNIH REGIJ

23.05.2019
NA CNVOS RAZPISALI POSTOPEK IZBORA PREDSTAVNIKOV NVO V DELOVNO SKUPINO MINISTRSTVA ZA INFRASTRUKTURO ZA PRIPRAVO UKREPOV PRESTRUKTURIRANJA PREMOGOVNIH REGIJ

Ministrstvo za infrastrukturo je CNVOS prosilo za imenovanje treh predstavnic oziroma predstavnikov nevladnih organizacij s področja varstva okolja ali ohranjanja narave ter z drugih področjih, npr. sociale ali izobraževanja, v Delovno skupino za pripravo ukrepov prestrukturiranja premogovnih regij. Rok za oddajo prijav kandidatov in upravičencev je sreda, 29. 5. 2019, do polnoči.

 

CNVOS razpisuje postopek izbora treh predstavnic oziroma predstavnikov nevladnih organizacij (v nadaljevanju: predstavnikov) s področja varstva okolja ali ohranjanja narave ter z drugih področjih, npr. sociale ali izobraževanja, v Delovno skupino Ministrstva za infrastrukturo za pripravo ukrepov prestrukturiranja premogovnih regij.

 

Naloga skupine bo oblikovanje konkretnih strokovnih podlag za regionalno strategijo prestrukturiranja premogovnih regij in nacionalno strategijo izhoda iz premoga. Skupina bo nudila tudi podporo pri projektih, ki bi se lahko delno sofinancirali iz naslova pravične tranzicije iz sredstev Evropske unije, in spremljala njihovo izvajanje. V prvi fazi bo poudarek na projektih, ki bodo vsebovali socialno noto – na prestrukturiranju in izobraževanju delavcev, ustvarjanju novih zelenih delovnih mest, usmerjanju v projekte učinkovite rabe energije, obnovljivih virov energije in urbane projekte (prestrukturiranje površin) itd.V skladu z načeli demokratičnega izbora bomo postopek izbora predstavnika nevladnih organizacij izvedli tako, kot nalaga Poslovnik postopka izbora predstavnikov nevladnih organizacij. Več informacij o postopku izborov predstavnikov NVO najdete tukaj.

 

Upravičene organizacije

 

Upravičene organizacije za sodelovanje v postopku so nevladne organizacije, ki delujejo na področjih:

  • - varstva okolja, ali ohranjanja narave - skupina 1, ali
  • - drugih področjih (npr. področja sociale, izobraževanja ipd.) - skupina 2.

 

V delovno skupino bo izbran najmanj en predstavnik organizacij iz skupine 1 in najmanj en predstavnik organizacij iz skupine 2.

 

Zaželeno je tudi, da imajo organizacije, ki bodo sodelovale v postopku, izkušnje z delovanjem na geografskem področju premogovnih regij, kot npr. na področju Premogovnika Velenje.

 

Kako poteka postopek?

Postopek izbora predstavnikov poteka tako, da nevladne organizacije najprej predlagajo svoje kandidate. Med njimi se poskuša s soglasjem vseh kandidatov izbrati najprimernejšega. Če soglasja za imenovanje ni, se izvedejo volitve, v katerih lahko sodelujejo vse nevladne organizacije, ki so za to vnaprej izkazale interes (to je, so se prijavile kot volivci ali pa so predlagale svojega kandidata). Ne glede na način izbora pa bo v delovno skupino imenovan vsaj en predstavnik organizacij iz skupine 1 in en predstavnik organizacij iz skupine 2.

 

V postopku izbora bodo torej lahko sodelovale samo tiste nevladne organizacije, ki delujejo na področjih varstva okolja, ohranjanja narave oziroma drugih področjih, kot npr. sociale ali izobraževanja in ki bodo predlagale svoje kandidate ali bodo pravočasno sporočile, da želijo glasovati.

 

Zaradi potrebe po hitri izvedbi postopka so roki, ki jih določa Poslovnik postopka izbora predstavnikov nevladnih organizacij, izjemoma skrajšani. Rokovnik za izvedbo postopka je sledeč:


20. 5. 2019 - objava poziva za prijavo kandidatov in volilnih upravičencev
29. 5. 2019 - rok za oddajo prijav kandidatov in upravičencev
5. 6. 2019 - rok za dopolnitev prijav
6. 6. ob 11:00 - seja komisije za pregled prijav
6. 6. 2019 - objava seznama upravičencev in kandidatov
12. 6. 2019 ob 11:00 - javna predstavitev kandidatov in poskus imenovanja s soglasjem 
12. 6. 2019 - začetek volitev (pogojno)
17. 6. 2019 - zaključek volitev (pogojno)
18. 6. 2019 ob 11:00 - seja komisije za pregled glasovnic in izdaja sklepa o imenovanju (pogojno)

 

Seje komisije za pregled prijavnic, za pregled glasovnic in javna predstavitev se bodo odvile v sejni sobi CNVOS, Povšetova 37, 1000 Ljubljana.

 

Nevladna organizacija, ki bo predlagala svojega kandidata, mora v prijavi obvezno napisati tudi krajšo predstavitev kandidata, iz katere so razvidne njegove reference. Vodja postopka lahko kadarkoli zahteva dodatna pojasnila in dokazila o referencah kandidata.

 

Postopek v imenu CNVOS vodi komisija, ki je bila imenovana na podlagi prvega odstavka 6. člena Poslovnika postopka izbora predstavnikov nevladnih organizacij in jo sestavljajo:

 

  • - Rok Primožič, vodja postopka,
  • - Veronika Vodlan, članica komisije,
  • - Matej Verbajs, član komisije.

 

Prijavo za sodelovanje najdete na tej povezavi. Prijava mora vsebovati podpis zastopnika nevladne organizacije in podpis kandidata, v kolikor se ga predlaga. V primeru pošiljanja prijave po elektronski pošti, mora ta vsebovati faksimile podpisa ali skenirano podpisano prijavo.

 

Po novem Poslovniku postopka izbora lahko nevladne organizacije in kandidati, ki na njihov predlog večkrat sodelujejo v postopkih izbora predstavnikov nevladnih organizacij v posvetovalna in druga telesa, pri CNVOS deponirajo svoje podpise, da lahko enostavneje pošiljajo svoje vloge v postopkih izbora (brez potrebe po vsakokratnem podpisovanju in žigosanju prijav in drugih dokumentov).

 

Če želite kot NVO trajno shraniti svoj podpis za sodelovanje v postopkih izbora, lahko to naredite s pomočjo obrazca za deponiranje podpisa za NVO. Kandidat NVO lahko shrani svoj podpis s pomočjo obrazca za kandidate.

 

Prijave pošljite:

 

 

Ne glede na način ali datum pošiljanja mora prijava prispeti na enega od zgornjih naslovov najkasneje do 29. 5. 2019 do polnoči.

 

 

Za dodatne informacije o postopku izbora so vam na voljo na telefonu 01/542 14 22 ali na elektronski pošti rok.primozic@cnvos.si.

 

 

Vabimo vse zainteresirane nevladne organizacije, da sodelujete v postopku izbora.

 

 

Poziv je dostopek TUKAJ.

 

PRIJAVITE SE LAHKO TUKAJ.