Novice

CNVOS uspel: Nevladne organizacije v javnem interesu oproščene vseh upravnih taks!

11.05.2016
CNVOS uspel: Nevladne organizacije v javnem interesu oproščene vseh upravnih taks!

V Uradnem listu objavljena novela Zakona o upravnih taksah med drugim vsebuje pobudo CNVOS, da so upravnih taks oproščene (tudi) vse nevladne organizacije, ki jim država priznava delovanje v javnem interesu (med njimi so recimo gasilska društva, humanitarne organizacije ...). Vse omenjene nevladne organizacije so tako oproščene vseh vrst upravnih taks – tako za izdajo dokumentov (potrdil, dovoljenj, soglasij ...) kot tudi za opravljanje dejanj upravnih organov.

Ministrstvo za javno upravo je avgusta lani pripravilo spremembe Zakona o upravnih taksah, v katerih je med drugim predvidelo, da so poleg društev v javnem interesu, dobrodelnih in invalidskih organizacij ter ustanov upravnih taks oproščene tudi mladinske organizacije, ki imajo status v javnem interesu. Glede na to, da obstajajo tudi druge nevladne organizacije, ki prav tako delujejo v javnem interesu, smo na CNVOS predlagali, da naj se oprostitev razširi na vse nevladne organizacije, ki jim država priznava delovanje v javnem interesu, in sicer ne glede na področje njihovega delovanja in ne glede na njihovo pravnoorganizacijsko obliko. Po usklajevanju z ministrstvom smo dosegli, da je bila ta sprememba vključena v predlog zakona, ki ga je Državni zbor aprila 2016 tudi sprejel.

Več si lahko preberete na: CNVOS uspel: nevladne organizacije v javnem interesu oproščene vseh upravnih taks!