Novice

NOVICE S PODROČJA PRAVA ZA NVO (20. DECEMBER 2020 – 2. JANUAR 2021)

06.01.2021
NOVICE S PODROČJA PRAVA ZA NVO (20. DECEMBER 2020 – 2. JANUAR 2021)

Za vas so na CNVOS ponovno pripravili tedenske novice s področja prava za NVO, v katerih si lahko preberete, da sta v javni razpravi Zakon o varstvu okolja in Zakon o osebni asistenci. Obveščamo tudi, da je v obravnavi v Državnem zboru Zakon o ratifikaciji Konvencije o delu na domu, v Uradnem listu pa sta bila objavljena Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (#pkp7) in Uredba o spremembah Uredbe o namenitvi dela dohodnine za donacije.

 

Najnovejše v javni razpravi

  • Zakon o izplačilu neizplačanega dodatka za pomoč in postrežbo; zakon ureja izplačilo neizplačanih dodatkov za pomoč in postrežbo za slepe osebe, ki so bile zdravstveno zavarovane po zavarovancu zavoda in v obdobju  od 1. 1. 2003 do 31. 12. 2016 niso bile upravičene do tega dodatka zato, ker so njihovi starši prejemali dodatek za nego otroka. Rok za podajo predlogov: 5. 1. 2021.
  • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o osebni asistenci; novela prinaša višji prag osebne asistence, in sicer 40 ur tedensko, nove pogoje za izvajalce osebne asistence, ki bodo morali imeti vsaj dve leti izkušenj s področja invalidskega ali socialnega varstva in bodo asistenco izvajali za najmanj 10 uporabnikov, določeno je, da lahko osebno asistenco izvaja le en družinski član, določena je odgovornost izvajalcev, spremenjen je postopek uveljavljanja osebne asistence in drugo. Rok za podajo predlogov: 25. 1. 2021.
  • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju; novela prinaša višje mejne vrednosti za uporabo zakona, določa rok za odgovor naročnika na vprašanje potencialnega ponudnika, obveznost objave evidenčnih naročil na portalu javnih naročil, možnost naknadne poravnave zapadlih obveznosti in drugo. Rok za podajo predlogov: 25. 1. 2021.
  • Zakon o varstvu okolja; urejeni so pogoji za pridobitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu, kot to velja po interventni zakonodaji, in drugo. Rok za podajo predlogov: 1. 2. 2021.

Najnovejše v Državnem zboru

  • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju; novela ureja odlog izvršbe na predlog dolžnika tudi v primeru izpraznitve in izročitve stanovanjske nepremičnine, odlog v postopkih izvršitve odločbe o varstvu in vzgoji otroka, v primeru, da takojšnja izvršitev ne bi bila v skladu z varstvom koristi otroka, dovoljena je izvršba na hišne živali in drugo.

Najnovejše v Uradnem listu

  • Uredba o spremembah Uredbe o namenitvi dela dohodnine za donacije (Uradni list RS 203/2020); spremenjena je višina namenitve deleža dohodnine, na novo je določen rok za nakazilo dohodnine upravičencem in da se bo pri izplačilu dohodnine za leto 2020 upoštevalo vse veljavne zahteve zavezancev, ki bodo oddane pri FURS n do 31. 5. 2021.

 

Vir: CNVOS 2021.