Novice

Novinarska konferenca - Regionalno stičišče NVO savinjske regije NOVUS

16.03.2016
Novinarska konferenca - Regionalno stičišče NVO savinjske regije NOVUS

Za nas to ni le projekt temveč nanj gledamo kot priložnost za vzpostavitev dolgoročnega aktivnega sodelovanja med vsemi tremi sektorji (politični, gosp...odarski in nevladni), saj smo mnenja, da le na ta način lahko dejansko dosežemo spremembe v družbi. Skozi projekt bomo krepili izbrane nevladne organizacije v smislu nudenja intenzivnega usposabljanja, izobraževanja, mentorstva in vodenja ter pomoči pri oblikovanju projektov in razvoju novih storitev, ki jih okolje potrebuje. V naslednjem mesecu bomo izvedli izbor nevladnih organizacij, ki bodo izkazale interes in željo za aktivno sodelovanje za krepitev lastne organizacijske, strokovne in zagovorniške usposobljenosti.

 

V prvih dveh letih se bomo osredotočili na krepitev nevladnih organizacij, ki delujejo na področju sociale in mladine in imajo potencial za naslavljanje lokalnih potreb. Poleg tega bomo skozi razne aktivnosti krepili vlogo nevladnih organizacij pri oblikovanju lokalnih/regionalnih politik ter jih spodbujali k aktivni udeležbi v procesu sprejemanja politik v smislu dajanja lastnih predlogov za oblikovanje oziroma spremembo le-teh. V sklopu projekta načrtujemo tudi krepitev čezsektorskega povezovanja in izvedbo skupnih akcij, kot je npr. Zagotovimo prakso mladim in vzpostavitev mreže za razvoj socialne ekonomije v regiji. Ravno v tem času skupaj z Razvojno agencijo Savinjske regije usklajujemo vsebino Deklaracije o partnerstvu za razvoj socialne ekonomije v Savinjski regiji, ki bo služila kot iniciativa za vzpostavitev te mreže.