Novice

Občina Mozirje objavlja 2. javni poziv LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline za izbor operacij v okviru CLLD.

18.01.2018
Občina Mozirje objavlja 2. javni poziv LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline za izbor operacij v okviru CLLD.

Namen javnega poziva je izbor operacij (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline v programskem obdobju 2014-2020. Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost in znotraj tega v okviru podukrepa ˝Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost˝. Sredstva za sofinanciranje je LAS dodelilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

 

Okvirna višina razpoložljivih nepovratnih javnih finančnih  sredstev znaša 683.683,00 € iz sklada EKSRP in 443.800,00 € iz sklada ESRR. 

 

Domača stran poziva je dosegljiva tukaj.