Novice

Posvet „Ugotavljanje potreb v Mestni občini Velenje"

25.05.2016
Posvet „Ugotavljanje potreb v Mestni občini Velenje

Včeraj popoldne je v prostorih Regionalnega stičišča NOVUS, Trg mladosti 6, Velenje v sklopu projekta Regionalno stičišče NVO savinjske regije NOVUS, ki ga financirata Ministrstvo za javno upravo in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, potekal posvet, na katerem smo skupaj s predstavniki raznih društev in ustanov ter fizičnih oseb, pripadnikov različnih ciljnih skupin (upokojenci, invalidi, mladi, izumitelji idr.) skušali identificirati potrebe prebivalcev in organizacij, možnosti napredka in stvari, ki jih še lahko izboljšamo v Velenju.

 

Najprej smo skupaj identificirali pozitivne plati življenja, tako osebnega in tudi poklicnega. Ugotovili smo, da občina Velenje ponuja ogromno svojim prebivalcem, kot npr. brezplačni mestni avtobus, brezplačna izposoja koles, ponuja tudi možnost izposoje prilagojenih koles (trikolesnik) za invalide, pestra ponudba brezplačnih prireditev (kulturnih, športnih, rekreacijskih…), mestna plaža, nudi tudi močno podporo nevladnim organizacijam (financiranje, nudenje brezplačnih prostorov ali sofinanciranje najemnin, gostovanje spletnih strani na strežniku Mestne občine Velenje, reševanje stanovanjske problematike je zelo učinkovito, ponuja pestro ponudbo za športnike, rekreativce in družine (otroška igrišča, igrala, sprehajalne poti, kolesarske poti…), veliko zelenih površin v mestu in še bi lahko naštevali. Vsi prisotni so se strinjali, da Mestna občina veliko naredi za svoje prebivalce.

 

 

Glede na to, da je razkritje lokalnih potreb pomembna za vse nas, ki si prizadevamo za razvoj in napredek lokalne skupnosti smo se v nadaljevanju lotili tudi ugotavljanja le-teh in diskutirali o tem, kaj pa nam še manjka, kaj bi bilo potrebno še postoriti, da naredimo življenje v Velenju še boljše in še bolj zadovoljno. Prisotni so izpostavili, da si želijo še več različnih urejenih kolesarskih poti in tekaških stez (npr. relacija Velenje-Dolič; Velenje-Zavodnje ipd.), pasji park, boljša organizacija prireditev, saj se velikokrat zgodi, da se istočasno dogaja veliko zanimivih stvari hkrati, velika brezposelnost med mladimi in visoko izobraženimi osebami (skrb bega možganov), premajhno povezovanje in sodelovanje institucij in organizacij med seboj pri razvoju in izvajanju storitev, boljša ponudba aktivnosti za upokojence - spodbujanje gibanja, druženja, telovadbe – z namenom zmanjšanja socialne izključenosti starejših idr.

 

Posvet je potekal skozi strukturirano razpravo, ki je vodila do skupnega nabora predlogov in potencialnih rešitev, razvoju novih storitev in trajnejših pozitivnih rezultatih:

 

-          Samostojni izumitelj in inovator je predstavil lastni koncept Vizije srečnega mesta, po vzoru mesta Marinaleda v Andaluziji na jugu Španije. Vizija vključuje tri ravni: mesto polne zaposlenosti (spodbujanje podjetništva, inovativnosti in izumiteljstva že v osnovnih in srednjih šolah ter tudi pri odraslih ipd.), ohranjanje in spodbujanje ekološkega zdravega mesta (zagotavljanje pestre športne, rekreativne ponudbe, povečanje stopnje samooskrbe, povečanje ponudbe zdrave hrane na tržnici, povezovanje okoliških kmetij s prebivalci, ozaveščanje o zdravem življenjskem slogu pri vseh starostnih skupinah ipd.) ter povečati prepoznavnost mesta Velenje v Sloveniji in svetu (povečati turistično ponudbo mesta, se povezati s turističnimi agencijami v svetu, ustvariti novo turistično zanimivo ponudbo za različne ciljne skupine…).

 

-          Spodbujati samozaposlovanje med brezposelnimi (subvencioniranje samozaposlovanja s strani občine, sofinanciranje najemnin za prvo leto poslovanja idr.)

 

-          Spodbujati prostovoljstvo, predvsem med brezposelnimi mladimi in visoko izobraženimi z namenom pridobivanja dodatnih znanj in kompetenc ter izkoriščanja potenciala, ki ga le-ti imajo, razvoj projektov za brezposelne z namenom reševanja občinskih potreb, izvajanje družbeno koristnih aktivnosti  ipd.

 

-          Spodbujati povezovanje in aktivno sodelovanje institucij (javnih in zasebnih) in organizacij, ki izvajajo iste, podobne ali sorodne aktivnosti z namenom razvoja novih storitev ter programov, izboljšanja ponudbe ter povečanje promocije idr.  

 

-          Odpreti odprti javni prostor (npr. Open space) z namenom razvoja novih storitev, združevanja in povezovanja z namenom razvoja novih storitev in programov za izboljšanje življenja v mestu, razvoja podjetniške ideje…