Novice

POZIV K PREDLAGANJU KANDIDATA ZA PREDSTAVNIKA NVO V OBMOČNEM RAZVOJNEM SVETU SAVINJSKO-ŠALEŠKE REGIJE

07.10.2019
POZIV K PREDLAGANJU KANDIDATA ZA PREDSTAVNIKA NVO V OBMOČNEM RAZVOJNEM SVETU SAVINJSKO-ŠALEŠKE REGIJE

V skladu s Pogodbo o vzpostavitvi območnega razvojnega partnerstva za območje "Zgornje Savinjske in Šaleške doline - SAŠA regije" in Sklepom Sveta županov SAŠA se bo za finančno perspektivo EU za obdobje 2021 - 2027 ustanovil Območni razvojni svet SAŠA, ki med drugim v svoji sestavi predvideva tudi enega predstavnika nevladnih organizacij na območju razvojnega partnerstva. 

 


V ta namen vse NVO pozivamo, da predlagate kandidata, in sicer najkasneje

do srede, 16. 10. 2019

 

na elektronski naslov: snjezana.lekic@drustvo-novus.com


Kandidat/-ka mora poznati:

- načrtovanje in izvajanje regionalnih politik na ravni območnega razvojnega partnerstva,

- delovanje subjektov spodbujanja razvoja na regionalni ravni,

- delovanje Evropske unije in njenih skladov za razvoj,

- območje Savinjsko-šaleške regije.

 

Kot član/-ica Območnega razvojnega sveta SAŠA bo opravljal/-a naslednje naloge:

- vodenje in usmerjanje priprave območnega razvojnega programa,

- spremljanje izvajanja območnega razvojnega programa,

- predlaganje imenovanja in sestave strokovnih odborov,

- opravljanje drugih nalog razvojnega pomena.