Novice

Skupna akcija "Zagotovimo prakso mladim" - povabilo izobraževalnim institucijam

08.09.2016
Skupna akcija

V skopu projekta Regionalno stičišče NVO Savinjske regije NOVUS, ki ga financirata Ministrstvo za javno upravo in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, bomo izvedli akcijo »Zagotovimo prakso mladim«. Namen te akcije je spodbujanje vseh sektorjev, da se med seboj aktivno povežejo in skozi sodelovanje mladim omogočijo opravljanje delovne prakse oz. jim omogočijo pridobivanje izkušenj skozi prostovoljno delo.

 

 

Zavedamo se dejstva, da se mladi že kar nekaj let soočajo z velikimi težavami pri iskanju ustreznih delodajalcev, ki bi jim omogočili opravljanje delovne prakse, ki je pogoj za dokončanje šolanja.

 

 

Vsled temu bomo v sklopu akcije vzpostavili mrežo organizacij (nevladnih, gospodarskih in javnih), ki bi bile pripravljene mladim omogočiti opravljanje prakse. V sklopu te akcije tudi aktivno promoviramo nevladni sektor. Nevladne organizacije delujejo na številnih področjih in opravljanje prakse pri njih bi bilo koristno tako za dijake kot tudi za same nevladne organizacije. Nevladne organizacije delujejo neprofitno in so zaradi tega velikokrat okrnjene z delovno silo, zato je naš glavni cilj promovirati prakso, kjer bi lahko dijaki relevantno opravljali prakso za njihov bodoči poklic pa naj gre to za obvezno ali pa za neobvezno prakso (prostovoljno delo).

 

 

V okviru projekta »Zagotovimo prakso mladim«, bomo torej vzpostavili bazo nevladnih in drugih organizacij, ki bi bile pripravljene sodelovati pri izvajaju prakse. Bazo bomo dopolnjevali glede na vaše potrebe. Kot Regionalno stičišče NOVUS bomo delovali kot koordinator mreže. Sodelovanje je v celoti brezplačno, saj se le-ta izvaja v slopu projekta.

 

 

 

Če imate težave pri zagotavljanju prakse za vse dijake v vaši instituciji in ste zainteresirani za sodelovanje z nami, vas vabimo, da izpolnite priloženi dogovor o sodelovanju in nam ga pošljete nazaj. V primeru kakršnih koli vprašanj pa se lahko obrnete na nas, da se dogovorimo o podrobnostih in vam odgovorimo na vprašanja.

Lep pozdrav,

 

Snježana Lekić

Vodja regionalnega stičišča NOVUS

 

T: 064 237 477

F: 05 908 14 93

Trg mladosti 6

3320 Velenje

www.sticisce-novus.si