Novice

Skupna akcija "Zagotovimo prakso mladim" - povabilo NVO

08.09.2016
Skupna akcija

Spoštovani predstavniki nevladnih organizacij!

 

Na društvu NOVUS smo kot Regionalno stičišče nevladnih organizacij Savinjske regije, ki ga financirata Ministrstvo za javno upravo in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, v vlogi koordinatorja pri izvedbi akcije »Zagotovimo delovno prakso mladim«. Namen te akcije je spodbujanje vseh sektorjev, da se med seboj aktivno povežejo in skozi sodelovanje omogočijo pripravo ustreznega programa zagotavljanja delovne prakse mladim ali opravljanje prostovoljnega dela.

 

Že kar nekaj let se mladi soočajo z velikimi težavami pri iskanju ustreznih delodajalcev, ki bi jim omogočili opravljanje delovne prakse ali prostovoljskega dela, ki je pogoj za dokončanje šolanja. V ta namen na srednjih šolah promoviramo prakso v nevladnih organizacijah. Nevladne organizacije delujete na številnih področjih in omogočanje opravljanje prakse v vaši organizaciji bi prineslo obojestransko zadovoljstvo tako za vas kot tudi za dijake. Naš glavni cilj je promovirati prakso, kjer bi lahko dijaki relevantno opravljali prakso za njihov bodoči poklic pa naj gre to za obvezno ali pa za neobvezno prakso (prostovoljno delo).

 

Pri opravljanju neobvezne prakse je praksa samo praksa. Dijaki se lahko odločijo za neobvezno prakso iz lastnih interesov, saj si želijo pridobiti izkušnje iz svoje stroke in dela z ljudmi. Neobvezna praksa pa bi dijakom lahko koristila za pripravo raziskovalne, seminarske ali zaključne naloge.

 

Naš glavni namen je vzpostavitev čezsektorske mreže organizacij, ki bi bile pripravljene sprejeti mlade in jim zagotoviti bodisi prakso bodisi prostovoljno delo v eni izmed organizacij. Bazo bomo sproti dopolnjevali glede na potrebe mladih. Kot Regionalno stičišče NOVUS bomo delovali kot koordinator mreže.

 

Od takšnega sodelovanja bi imeli korist vi, dijak in šola.  

 

V primeru kakršnih koli vprašanj pa se lahko obrnete na nas, da se dogovorimo o podrobnostih in vam odgovorimo na vprašanja.

 

Če ste zainteresirani za sodelovanje z nami in bi mladim bili pripravljeni ponuditi opravljanje bodisi obvezne bodisi neobvezne prakse, vas vabimo, da izpolnite priložen dogovor o sodelovanju in nam ga pošljete nazaj.

 

 

Lep pozdrav,

 

Snježana Lekić

Vodja regionalnega stičišča NOVUS

 

T: 064 237 477

F: 05 908 14 93

Trg mladosti 6

3320 Velenje

www.sticisce-novus.si