Novice

TEDENSKE NOVICE S PODROČJA PRAVA ZA NVO (18. – 24. JULIJ 2020)

28.07.2020
TEDENSKE NOVICE S PODROČJA PRAVA ZA NVO (18. – 24. JULIJ 2020)

Za vas so na CNVOS ponovno pripravili tedenske novice s področja prava za NVO, v katerih si lahko med drugim preberete, da sta v javni razpravi Zakon o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona in Zakon o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika ter da je bil v Uradnem listu objavljen Sklep o podaljšanju ukrepa delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo.

 

Najnovejše v javni razpravi

  • Zakon o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona: predlog posega v več področij zakona, od urejanja lastninskopravnih razmerij in upravljanja večstanovanjskih stavb do najemniških razmerij in subvencioniranja najemnin v neprofitnih in tržnih stanovanjih. Med drugim spreminja pravila glede pridobivanja soglasij za izboljšave in gradbena dela v večstanovanjskih stavbah, pravila glede upravljanja s skupnimi deli, uvaja možnost elektronskega glasovanja kot enega izmed načinov odločanja etažnih lastnikov o  poslih upravljanja večstanovanjske stavbe. Skrajšuje tudi odpovedne roke v primeru odpovedi najemne pogodbe in rok za izselitev, določen s strani sodišča, ter spreminja izračun in povišuje vrednosti točke za določitev vrednosti stanovanja kot osnove za določitev neprofitne najemnine, spreminja pravila subvencioniranja najemnin za najemnike v tržnih stanovanjih, vzpostavlja javno najemniško službo, in drugo. Rok za podajo predlogov je 20. 8. 2020.
  • Zakon o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika: predlog novele zakona usklajuje zakon (KZ-1) z mednarodnimi dokumenti in dokumenti pravnega reda EU s področja finančnega kriminala (kaznivi dejanji zlorabe notranje informacija in zlorabe trga finančnih instrumentov), spreminja določbe glede kaznivih dejanj posilstva in spolnega nasilja, kaznivega dejanja nedovoljene presaditve delov človeškega telesa, uvaja novo kaznivo dejanje proizvodnje in prometa ponarejenih sredstev za zdravljenje, kaznivemu dejanju organiziranja denarnih verig, nedovoljenega prirejanja iger na srečo se dodaja kaznivo dejanje nedovoljenega prirejanja rezultatov športnih tekmovanj, in drugo. Rok za podajo predlogov: 25. 8. 2020.
  • Uredba o izvajanju Izvedbene uredbe Komisije (EU) o pravilih in postopkih za upravljanje brezpilotnih zrakoplovov: predlog prenaša Izvedbeno uredbo Komisije EU in podrobneje definira zahteve glede letalskih modelarskih združenj ali klubov, operacije sistemov brezpilotnih zrakoplovov v okviru teh klubov, geografska območja, v katerih je letenje brezpilotnih zrakoplovov prepovedano ali omejeno, vzpostavitev in vodenje sistema za objavljanje geografskih območij sistemov brezpilotnih zrakoplovov v zračnem prostoru Republike Slovenije in posebnosti glede registracije mladoletnih operatorjev (7. člen). Rok za podajo predlogov: 3. 8. 2020.

 

 

Najnovejše v Uradnem listu

  • Zakon o spremembah Zakona o sodiščih (ZS-M). (Uradni list RS 104/2020) Spreminjajo se definicija nujnih zadev, o katerih sodišče odloča v času od 15. julija in 15. avgusta, pravila odločanja v nenujnih zadevah v tem času, ter uporaba pravil glede sodnih počitnic in določanje drugih posebnih ukrepov glede delovanja sodišč v času naravnih in drugih hujših nesreč oz. izrednih dogodkov.

 

 

Vir: CNVOS 2020.