Novice

TEDENSKE NOVICE S PODROČJA PRAVA ZA NVO (19. – 31. MAJ 2019)

04.06.2019
TEDENSKE NOVICE S PODROČJA PRAVA ZA NVO (19. – 31. MAJ 2019)

Za vas so na CNVOS ponovno pripravili tedenske novice s področja prava za NVO, v katerih si lahko med drugim preberete, da sta v javni razpravi Zakon o nadzoru vesoljskih dejavnosti in novela Gradbenega zakona.

 

 

Najnovejše v javni razpravi

  • Zakon o nadzoru vesoljskih dejavnosti. Pripravljalec: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Zakon določa pogoje za izdajo dovoljenja za izvajanje vesoljske dejavnosti, ureja registracijo vesoljskih objektov, določa organe za izdajo dovoljenja, registracijo in nadzor nad registriranimi vesoljskimi objekti in drugo. Rok za podajo predlogov: 27. 6. 2019.
  • Zakon o spremembah in dopolnitvah Gradbenega zakona. Pripravljalec: Ministrstvo za okolje in prostor. Spremembe so posledica odločbe Ustavnega sodišča, ki je ugotovilo neustavnost veljavnega zakona zaradi njegovega posega v pravico do spoštovanja doma. Druge spremembe se nanašajo na možnost upravnega organa, da v primeru molka mnenjedajalca tudi sam odloči, enako kot zakon že določa v primeru neusklajenih in nejasnih mnenj in drugo. Rok za podajo predlogov: 30. 6. 2019.
  • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju prostora. Pripravljalec: Ministrstvo za okolje in prostor. Spremembe se nanašajo na institut lokacijske preveritve, na možnost skrajšanja postopka priprave OPN, OPPN in Odlokov o urejanju podobe naselij in krajine, na opredelitev opremljenega stavbnega zemljišča in drugo. Rok za podajo predlogov: 30. 6. 2019.

Najnovejše v Uradnem listu

 

 

Vir: CNVOS 2019.