Novice

V javni razpravi osnutki treh akcijskih načrtov Urbane agende EU

21.02.2018
V javni razpravi osnutki treh akcijskih načrtov Urbane agende EU

Ministrstvo za okolje in prostor obvešča, da so tri izmed dvanajstih partnerstev Urbane agende EU dala v javno razpravo osnutke svojih akcijskih načrtov, in sicer partnerstva za Krožno gospodarstvo, Urbano mobilnost in Digitalno tranzicijo. V vseh treh partnerstvih sodelujejo tudi predstavniki iz Slovenije.

 

Vsako partnerstvo bo za področje, ki ga obravnava, podalo konkretne predloge za izboljšanje pravnega urejanja, financiranja in izmenjave znanj v obliki akcijskega načrta. Akcijski načrti bodo predloženi v obravnavo Evropski komisiji in bodo prispevali k oblikovanju prihodnjih politik in zakonodaje EU, ki vplivajo na mesta.

 

Vsi zainteresirani deležniki so vabljeni, da do 16. marca sodelujejo v razpravi in podajo svoje mnenje na akcijske načrte ali posamezne ukrepe. Sodelovanje v razpravi je lahko anonimno in poteka v angleškem jeziku preko spleta, kjer so objavljena vsa gradiva in dodatne informacije. Pridobljene komentarje in informacije iz javne razprave bodo partnerstva uporabila pri pripravi končnih akcijskih načrtov.

 

Vir: CNVOS 2018.