Novice

ZA MANJŠO SPREMEMBO AKTIVNOSTI SE V OKVIRU SOFINANCIRANJA SOCIALNOVARSTVENIH PROGRAMOV PO NOVEM LAHKO ŠTEJE TUDI SPREMEMBA ZAPOSLITVE

26.03.2021
ZA MANJŠO SPREMEMBO AKTIVNOSTI SE V OKVIRU SOFINANCIRANJA SOCIALNOVARSTVENIH PROGRAMOV PO NOVEM LAHKO ŠTEJE TUDI SPREMEMBA ZAPOSLITVE

Po novem bo za t. i. manjšo spremembo aktivnosti javnega socialnovarstvenega programa štelo tudi, če delodajalec zaradi nezmožnosti zagotavljanja strokovnega delavca – na primer zaradi daljše bolniške odsotnosti – za največ šest mesecev začasno zaposli drugo osebo. Sprememba je bila objavljena v Uradnem listu RS, št. 40/2021, in sicer v Pravilniku o spremembi Pravilnika o sofinanciranju socialnovarstvenih programov . Veljati bo začela veljati 2. aprila 2021.

 

Za manjšo spremembo aktivnosti javnega socialnovarstvenega programa se tako šteje, če izvajalec enkrat v času sofinanciranja javnega socialnovarstvenega programa ne more zagotoviti zaposlitve strokovnega delavca in ga za največ šest mesecev nadomesti z drugo osebo (strokovni vodja programa, strokovni sodelavec, laični delavec z najmanj višjo strokovno izobrazbo ali laični delavec z vključno srednjo izobrazbo). Pri tem mora takšna druga oseba imeti izobrazbo v skladu z 69. členom Zakona o socialnem varstvu

 

Tudi za uveljavljanje te spremembe še naprej velja, da morate pridobiti soglasje svojega financerja, torej Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. Spremembo morate zato vnaprej napovedati oziroma predlagati svojemu skrbniku pogodbe.

 

Vir: CNVOS 2021.