Predstavitev projekta

REGIONALNO STIČIŠČE NEVLADNIH ORGANIZACIJ SAVINJSKE REGIJE

 

Projekt »Regionalno stičišče NVO Savinjske regije NOVUS« je bil izbran na Javnem razpisu za krepitev zmogljivosti NVO za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.

Projekt bo trajal od 1. 1. 2016 – 30. 9. 2019 in se bo izvajal v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike 2014 – 2020.  V času trajanja projekta bomo skozi projekt strokovno, organizacijsko in zagovorniško okrepljene izbrane NVO s potencialom in tudi druge NVO spodbujali k razvoju novih storitev, ki jih določeno okolje potrebuje.

Naložbo financirata Ministrstvo za javno upravo in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, sodelovali pa bomo tudi z Mladinskim centrom Dravinjske doline.

Skozi izvajanje vseh načrtovanih aktivnosti projekta želimo okrepiti prepoznavnost in vlogo regionalnega stičišča kot:

  1. osrednjo institucijo za razvoj NVO sektorja v lokalnem/regionalnem okolju in zagotavljanje storitev NVO s potencialom ter tudi ostalih,
  2. predstavniško telo NVO v odnosu do lokalnih/regionalnih oblasti in drugih akterjev,
  3. koordinatorja čezsektorske strukturne mreže, ki krepi sodelovanje med sektorji z namenom reševanja lokalnih/regionalnih potreb.

DRUŠTVO NOVUS

 

Društvo za razvoj človeških virov in socialnih programov je bilo ustanovljeno 2001, ko je združevalo novo nastale podjetnike. Pomagali smo jim pri ustanovitvi, jih usposabljali ter skrbeli za njihov organizacijski in strokovni razvoj.

Leta 2005 smo svoje delovanje razširili tudi na druga področja, predvsem na socialo in družino. Dve leti kasneje smo uspešno razvili Družinski center Harmonija, ki je sofinanciran s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in je z njihove strani prepoznan kot primer dobre prakse v Sloveniji.

Izvajanje teh aktivnosti se finančno podpira preko donacij, dotacij in subvencij, Mestne občine Velenje in raznih gospodarskih subjektov.

V vseh teh letih delovanja smo spletli mrežo s številnimi gospodarskimi subjekti, predstavniki lokalnih oblasti, mediji in tudi drugimi NVO, s katerimi redno sodelujemo in izvajamo skupne akcije z namenom izboljšanja pogojev za rast in razvoj.