Dogodki

1. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 6.4 PODPORA ZA NALOŽBE V VZPOSTAVITEV IN RAZVOJ NEKMETIJSKIH DEJAVNOSTI

09.07.2020

Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti.

 

Cilji podukrepa:       

  • - vzpostavitev in razvoj novih oziroma že obstoječih nekmetijskih dejavnosti na podeželju;
  • - izboljšanje dohodkovnega položaja in zaposlitvenih možnosti na podeželju;
  • - krepitev podjetništva na podeželju.

 

 

Vir: CNVOS 2020.

Domača stran razpisa