Dogodki

5. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 19.3 PRIPRAVA IN IZVAJANJE DEJAVNOSTI SODELOVANJA LOKALNE AKCIJSKE SKUPINE

14.01.2020

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova podukrepa 19.3 »Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine« za sofinanciranje stroškov lokalnih akcijskih skupin, ki nastanejo pri izvajanju posameznih operacij sodelovanja LAS, tako znotraj države (sodelovanje med LAS) kot z območji v različnih državah članicah Evropske unije ali z območji v tretjih državah (transnacionalno sodelovanje).

 
 
Upravičeni prijavitelji

V skladu s prvim odstavkom 34. člena ter drugim odstavkom 58. člena Uredbe CLLD so upravičenci do podpore LAS ter člani LAS. Kadar so upravičenci člani LAS, mora biti upravičenec tudi LAS.

 

Vir: CNVOS 2020.

Domača stran razpisa