Dogodki

Creative Europe - MEDIA Sub-programme: Support for TV Programming 2018 (EACEA 21/2017)

25.09.2017

Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo je objavila javni razpis Creative Europe - MEDIA Sub-programme: Support for TV Programming 2018 (EACEA 21/2017), ki je namenjen podpori za vključevanje evropskih avdiovizualnih del v televizijske programe za leto 2018.

 

Upravičeni ukrepi:
- Drame (samostojni filmi ali serije) s skupnim trajanjem najmanj 90 minut, ki so zlasti namenjene za televizijsko predvajanje. Upravičene so tudi nadaljevanke ali druga in tretja sezona obstoječih dramskih serij.


- Animirani filmi (samostojni filmi ali serije) s skupnim trajanjem najmanj 24 minut, ki so zlasti namenjeni za televizijsko predvajanje. Nadaljevanke in druga, tretja ali nadaljnja sezona obstoječih animiranih serij niso upravičene.


- Ustvarjalni dokumentarni filmi (samostojni filmi ali serije) s skupnim trajanjem najmanj 50 minut, ki so zlasti namenjeni za televizijsko predvajanje. Nadaljevanke in druga, tretja ali nadaljnja sezona obstoječih dokumentarnih serij niso upravičene.

 

 

Predloge je treba predložiti najpozneje do 16. 11. 2017 in 24. 05. 2018.

Domača stran razpisa