Dogodki

DCI: PODPORA CSO, KI DELUJEJO NA PODROČJU DOSEGANJA CILJEV TRAJNOSTNEGA RAZVOJA V DRŽAVAH UPRAVIČENKAH DO RAZVOJNE POMOČI

27.05.2019

V okviru instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja je objavljen javni razpis, namenjen podpori civilnodružbenim organizacijam, ki delujejo na področju sooblikovanja politik in spremljanja doseganja ciljev trajnostnega razvoja v državah upravičenkah do razvojne pomoči (seznam OECD/DAC).

 
 
Upravičeni prijavitelji

Na razpis se lahko prijavijo mreže civilnodružbenih organizacij, ki so s Komisijo podpisale okvirni sporazum o partnerskem sodelovanju (aneks L razpisne dokumentacije). Prijavitelji morajo sodelovati z najmanj eno partnersko organizacijo. Kot partnerji lahko sodelujejo civilnodružbene organizacije iz držav v razvoju kot jih opredeljuje seznam OECD/DAC ter, če je relevantno za doseganje učinkov projekta, tudi iz držav članic EU ter držav EEA. Glede drugih pogojev in partnerskih zahtev glej razpisno dokumentacijo. 

 

Vir: CNVOS 2019.

Domača stran razpisa