Dogodki

DCI: RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV NA PODROČJU SPODBUJANJA DOBREGA VODENJA IN RAZVOJNIH PROCESOV V AFGANISTANU

05.06.2019

V okviru tematskega programa »organizacije civilne družbe in lokalni organi« instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja je objavljen javni razpis, namenjen krepitvi zmogljivosti civilnodružbenih organizacij za učinkovitejše delovanje na področju spodbujanja dobrega vodenja in razvojnih procesov v Afganistanu.

 
 
 
Upravičeni prijavitelji

Na razpis se lahko prijavijo civilnodružbene organizacije iz Afganistana, držav članic EU, držav EEA, držav upravičenk v okviru instrumenta ENI in evropskega razvojnega sklada ter drugih držav v razvoju kot jih opredeljuje seznam OECD/DAC. Glede drugih pogojev in partnerskih zahtev glej razpisno dokumentacijo.

 

Vir: CNVOS 2019.

Domača stran razpisa