Dogodki

DCI: RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV NA PODROČJU SPODBUJANJA TRAJNOSTNEGA RAZVOJA V ARGENTINI

13.05.2020

V okviru tematskega programa »organizacije civilne družbe in lokalni organi« instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja je objavljen javni razpis, namenjen sofinanciranju projektov civilnodružbenih organizacij na področju spodbujanja trajnostnega razvoja v Argentini.

 

Razpis je tematsko osredotočen na:

  • - okoljsko in socialno komponento trajnostnega razvoja
  • - ohranjanje delovnih mest najranljivejših skupin prebivalstva in zagotavljanje dostopa do javnih storitev
  • - spodbujanje socialne kohezije ter boj proti diskriminaciji.
 
 
 
Upravičeni prijavitelji

Na razpis se lahko prijavijo civilnodružbene organizacije iz Argentine, držav članic EU, držav EEA, držav upravičenk v okviru instrumenta IPA II ter držav v razvoju kot jih opredeljuje seznam OECD/DAC. Glede drugih pogojev in partnerskih zahtev glej razpisno dokumentacijo.

 

Vir: CNVOS 2020.

Domača stran razpisa