Dogodki

EASI: PODPORA DELOVANJU MREŽ NVO NA EU RAVNI NA PODROČJU SOCIALNEGA VKLJUČEVANJA IN ZMANJŠEVANJA REVŠČINE TER SPODBUJANJA MIKROFINANCIRANJA IN FINANCIRANJA SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA, KI SO S KOMISIJO ŽE SKLENILE OKVIRNI PARTNERSKI SPORAZUM

09.07.2019

Generalni direktorat Evropske komisije za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje je v okviru programa za zaposlovanje in socialne inovacije (EaSI) objavil javni razpis, namenjen sofinanciranju oz. podpori delovanju mrež NVO na EU ravni, ki so dejavne na področju 1. socialnega vključevanja in zmanjševanja revščine ter 2. spodbujanja mikrofinanciranja in financiranja socialnega podjetništva ter so s Komisijo sklenile okvirni partnerski sporazum za obdobje 2018-2021 (Call for Proposals VP/2017/015). Podpora se nameni delovanju mreže v letu 2020.

 
 
Upravičeni prijavitelji

Na razpis se lahko prijavijo evropske mreže NVO, ki so z Evropsko Komisijo sklenile štiriletni okvirni partnerski sporazum za obdobje 2018-2021 v okviru razpisa VP/2017/015 v letu 2017.

 

Vir: CNVOS 2019.

Domača stran razpisa