Dogodki

EDF: RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV NA PODROČJU DOSEGANJA CILJEV TRAJNOSTNEGA RAZVOJA V NAMIBIJI

06.11.2019

V okviru evropskega razvojnega sklada je objavljen javni razpis za sofinanciranje projektov, ki prispevajo k doseganju ciljev trajnostnega razvoja na področju izobraževanja in razvoja življenjskih veščin (sklop 1), dostopa do vode in sanitarne ureditve (sklop 2) ter trajnostnega upravljanja naravnih virov (sklop 3) v Namibiji.

 

 

Upravičeni prijavitelji

Na razpis se lahko prijavijo civilnodružbene organizacije ter lokalne oblasti iz Namibije, držav članic EU, držav EEA, držav upravičenk v okviru instrumenta IPA II ter držav v razvoju. Sodelujejo lahko tudi mednarodne organizacije. Zahteva se partnerstvo z organizacijo iz Namibije, glede drugih pogojev in partnerskih zahtev glej razpisno dokumentacijo.

 

Vir: CNVOS 2019.

 

Domača stran razpisa