Dogodki

EIDHR: RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV NA PODROČJU SPODBUJANJA ČLOVEKOVIH PRAVIC IN TEMELJNIH SVOBOŠČIN V UZBEKISTANU

27.05.2019

V okviru Evropskega instrumenta za demokracijo in človekove pravice – EIDHR je objavljen javni razpis, namenjen sofinanciranju projektov na področju spodbujanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin v Uzbekistanu.

 

Razpis je tematsko osredotočen na:

  • - krepitev demokracije
  • - spodbujanje enakosti med spoloma in pravic žensk
  • - spodbujanje socialnih, ekonomskih in kulturnih pravic ranljivih družbenih skupin
 
 
Upravičeni prijavitelji

Na razpis se lahko prijavijo nevladne organizacije, organi javnega sektorja ter lokalne oblasti. Geografskih omejitev ni, zahteva se partnerstvo z organizacijo iz Uzbekistana. Sodelujejo lahko tudi mednarodne organizacije. Glede drugih pogojev in partnerskih zahtev glej razpisno dokumentacijo.

 

Vir: CNVOS 2019.

Domača stran razpisa