Dogodki

ENI: SPODBUJANJE SVOBODE MEDIJEV TER PODPORA MEDIJSKEMU SEKTORJU V ARMENIJI

16.03.2020

V okviru evropskega instrumenta sosedstva je objavljen javni razpis, namenjen spodbujanju svobode medijev ter podpori neodvisnemu, kritičnemu in finančno stabilnemu medijskemu sektorju v Armeniji.

 
 
Upravičeni prijavitelji

Prijavitelji na razpis se neprofitne pravne osebe iz držav članic EU. Prijavitelji se morajo na razpis prijaviti v partnerstvu z najmanj dvema soprijaviteljema iz Armenije. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

 

Vir: CNVOS 2020.

Domača stran razpisa