Dogodki

ESPON: JAVNO NAROČILO »MEDREGIONALNI ODNOSI V EVROPI«

10.01.2019

V okviru Evropskega omrežja za spremljanje prostorskega razvoja (ESPON), ki je program uporabnih raziskav, ki se uporabljajo pri pripravi politik prostorskega razvoja v Evropi, je bilo 21. decembra objavljeno javno naročilo »Medregionalni odnosi v Evropi«.

Domača stran razpisa