Dogodki

ESPON: JAVNO NAROČILO »PROSTORSKA DINAMIKA IN SCENARIJI CELOSTNEGA TERITORIALNEGA RAZVOJA ZA FUNKCIONALNO OBMOČJE SREDNJE EVROPE«

16.07.2019

Iz Ministrstva za okolje in prostor obveščajo, da je v okviru Evropskega omrežja za spremljanje prostorskega razvoja (ESPON), ki je program uporabnih raziskav, ki se uporabljajo pri pripravi politik prostorskega razvoja v Evropi, objavljeno javno naročilo za izvedbo ciljne raziskave »Prostorska dinamika in scenariji celostnega teritorialnega razvoja za funkcionalno območje Srednje Evrope – CE FLOWS«.

 

Namen raziskave je opredeliti prostorsko dinamiko in obstoječe funkcionalne tokove na območje regij Srednje Evrope. V raziskavi bo poudarek še na vlogi struktur transnacionalnega sodelovanja pri pripravi mehanizmov upravljanja in rešitev za zmanjšanje gospodarskih in socialnih razlik na območju.

 

Vir: CNVOS 2019.

Domača stran razpisa