Dogodki

HERCULE III: JAVNI RAZPISI, NAMENJENI SOFINANCIRANJU CILJNEGA SPECIALIZIRANEGA USPOSABLJANJA, KONFERENC IN IZMENJAV OSEBJA ZA LETO 2019

22.03.2019

V okviru programa za spodbujanje dejavnosti na področju zaščite finančnih interesov Evropske unije (program Herkul III) so objavljeni javni razpisi, namenjeni sofinanciranju ciljnega specializiranega usposabljanja, konferenc in izmenjav osebja za leto 2019.

 

Upravičeni prijavitelji

(a) nacionalne ali regionalne uprave sodelujoče države, ki spodbujajo krepitev ukrepanja na ravni Unije za zaščito njenih finančnih interesov;

 

(b) raziskovalni in izobraževalni inštituti ter nepridobitni subjekti, ki so ustanovljeni in delujejo vsaj eno leto v sodelujoči državi in ki spodbujajo krepitev ukrepanja na ravni Unije za zaščito njenih finančnih interesov.

 

Glede drugih pogojev in zahtev glej razpisno dokumentacijo.

 

Vir: CNVOS 2019.

Domača stran razpisa