Dogodki

ICSP: RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV NA PODROČJU SPODBUJANJA DIALOGA IN PREPREČEVANJA NASILNEGA EKSTREMIZMA V SREDNJI AZIJI

27.05.2019

V okviru instrumenta za prispevanje k stabilnosti in miru (IcSP) je objavljen javni razpis, namenjen sofinanciranju projektov civilnodružbenih organizacij na področju spodbujanja dialoga in preprečevanja nasilnega ekstremizma v Srednji Aziji.

 
 
Upravičeni prijavitelji

Na razpis se lahko prijavijo civilnodružbene organizacije iz držav članic EU, držav Srednje Azije ali drugih držav upravičenk v okviru Uredbe št. 236/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2014 o določitvi skupnih pravil in postopkov za izvajanje instrumentov Unije za financiranje zunanjega delovanja. Glede drugih pogojev in partnerskih zahtev glej razpisno dokumentacijo.  

 

Vir: CNVOS 2019.

Domača stran razpisa