Dogodki

ICSP: SPODBUJANJE MIRU TER KREPITEV ODPORNOSTI NA ŠKODLJIVE VSEBINE V MEDIJIH V TURČIJI, NA BLIŽNJEM VZHODU TER V SEVERNI AFRIKI

14.12.2020

V okviru instrumenta za prispevanje k stabilnosti in miru (IcSP) je objavljen javni razpis, namenjen sofinanciranju projektov na področju preprečevanja konfliktov in promocije miru ter krepitve odpornosti na škodljive vsebine v medijih v Alžiriji, Iraku, Jordaniji, Libanonu, Libiji, Maroku, Siriji, Tuniziji, Turčiji, na Zahodnem bregu in območju Gaze ter v Jemnu.

 

Upravičeni prijavitelji

Na razpis se lahko prijavijo nevladne organizacije, lokalne oblasti ter organi javnega sektorja iz držav članic EU, Alžirije, Iraka, Jordanije, Libanona, Libije, Maroka, Sirije, Tunizije, Turčije, Zahodnega brega in območja Gaze, Jemna ter drugih držav upravičenk v okviru Uredbe 236/2014 o določitvi skupnih pravil in postopkov za izvajanje instrumentov Unije za financiranje zunanjega delovanja. Glede drugih pogojev in partnerskih zahtev glej razpisno dokumentacijo.

Domača stran razpisa