Dogodki

IPA II: KREPITEV ZMOGLJIVOSTI OBČIN PRI ZAGOTAVLJANJU STORITEV NA PODROČJU SOCIALNEGA VARSTVA, ZAPOSLOVANJA IN IZOBRAŽEVANJA V ALBANIJI

14.12.2020

V okviru instrumenta predpristopne pomoči IPA II je objavljen javni razpis, namenjen krepitvi zmogljivosti občin pri zagotavljanju storitev na področju socialnega varstva, zaposlovanja in izobraževanja v Albaniji.

 

 

Upravičeni prijavitelji

Na razpis se lahko prijavijo občine iz Albanije in civilnodružbene organizacije s sedežem v Albaniji, državah članicah EU, državah EEA ter državah kandidatkah. Glede drugih pogojev in partnerskih zahtev glej razpisno dokumentacijo.

Domača stran razpisa