Dogodki

IPA II: RAZPIS, NAMENJEN SPODBUJANJU PROCESOV DEINSTITUCIONALIZACIJE OSEB Z INVALIDNOSTMI V SEVERNI MAKEDONIJI

04.07.2019

V okviru instrumenta predpristopne pomoči IPA II je objavljen javni razpis, namenjen spodbujanju procesov deinstitucionalizacije oseb z invalidnostmi in prehoda na skupnostne storitve v Severni Makedoniji.  

 
 
Upravičeni prijavitelji

Na razpis se lahko prijavijo nevladne organizacije iz Severne Makedonije, držav članic EU ter držav upravičenk v okviru Uredbe 236/2014 o določitvi skupnih pravil in postopkov za izvajanje instrumentov Unije za financiranje zunanjega delovanja. Sodelujejo lahko tudi mednarodne organizacije. V projektu mora biti vključena najmanj ena javna institucija s področja socialnega varstva ali lokalni organ, glede drugih pogojev in partnerskih zahtev glej razpisno dokumentacijo.

 

Vir: CNVOS 2019.

Domača stran razpisa