Dogodki

IPA II: SKLENITEV OKVIRNIH PARTNERSKIH SPORAZUMOV S CIVILNODRUŽBENIMI ORGANIZACIJAMI, KI DELUJEJO NA PODROČJU SOOBLIKOVANJA POLITIK IN ZAGOVORNIŠTVA NA KOSOVU

04.07.2019

V okviru instrumenta predpristopne pomoči IPA je objavljen javni razpis, namenjen sklenitvi okvirnih partnerskih sporazumov s civilnodružbenimi organizacijami, ki delujejo na področju sooblikovanja politik in zagovorništva  na Kosovu.

 

Partnerstva bodo sklenjena s civilnodružbenimi organizacijami, ki delujejo na naslednjih področjih: izobraževanje, zaščita otrok, boj proti korupciji, zaščita potrošnikov, varnost na delovnem mestu, kulturna raznolikost ter varovanje okolja. V okviru razpisa bodo sklenjeni okvirni partnerski sporazumi za obdobje štirih let ter dodeljena sredstva za delovanje za obdobje enega leta.

 

Upravičeni prijavitelji

Na razpis se lahko prijavijo civilnodružbene organizacije iz držav članic EU, Kosova in drugih držav upravičenk v okviru instrumenta IPA II, ki imajo najmanj dve leti izkušenj na področjih, navedenih zgoraj, na Kosovu. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

 

Vir: CNVOS 2019.

Domača stran razpisa