Dogodki

IPA: RAZPIS, NAMENJEN IZBOLJŠANJU KVALITETE SPECIALNO-PEDAGOŠKIH STORITEV V TURČIJI

10.01.2019

V okviru instrumenta predpristopne pomoči IPA je objavljen javni razpis, namenjen izboljšanju kvalitete specialno-pedagoških storitev za zagotavljanje kakovostnega in vključujočega izobraževanja v Turčiji.

 
 
Upravičeni prijavitelji

Na razpis se lahko prijavijo nevladne organizacije, izobraževalne institucije, univerze, poklicna združenja, sindikati, lokalne oblasti ipd iz držav članic EU in držav upravičenk v okviru instrumenta IPA. Sodelujejo lahko tudi mednarodne organizacije. Zahteva se partnerstvo z organizacijo iz Turčije. Glede drugih pogojev in partnerskih zahtev glej razpisno dokumentacijo.

Domača stran rapisa