Dogodki

IPA: RAZPIS, NAMENJEN SPODBUJANJU SOCIALNEGA VKLJUČEVANJA ROMOV V MAKEDONIJI

11.02.2019

V okviru instrumenta predpristopne pomoči IPA II je objavljen javni razpis, namenjen spodbujanju socialnega vključevanja Romov v Makedoniji z (1) izboljšanjem nastanitvenih pogojev Romov, ki živijo v neustreznih bivalnih razmerah in /ali neformalnih naseljih ter (2) z izboljšanjem njihovega dostopa do socialnih, zdravstvenih in izobraževalnih storitev.

 
 
Upravičeni prijavitelji

Na razpis se lahko prijavijo nevladne organizacije, organi javnega sektorja ter lokalne oblasti iz držav članic EU, Makedonije in drugih držav upravičenk v okviru Uredbe (EU) št. 236/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2014 o določitvi skupnih pravil in postopkov za izvajanje instrumentov Unije za financiranje zunanjega delovanja. Sodelujejo lahko tudi mednarodne organizacije. Glede partnerskih zahtev in drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

Domača stran razpisa